Foreninger

Skuldelev-Selsø multikulturforening

Østbyvej 14 4050 Skibby Tlf: 41359882

Foreningens formål er at indgå aktivt omkring udnyttelse, afholdelese af arrangementer og støtte initiativer indenfor en bred vifte af almennyttige og kulturelle aktiviteter fortrinsvis for lokalbefolkningen. Her tænkes bl.a. på foredrag, musik, teater, idræt m.v. og iværksættelse af fælles tiltag af oplysende og social karakter

Naturværnsforeningen for Skuldelev by, Ås og Strand

Naturværnsforeningen for Skuldelev By, Ås og Strand

v/ Per Kofoed, Stormgårdsvej 3

4050 Skibby

Tlf: 4752 0585

Skuldelev Ås blev fredet 23 juni 1951, ved en kendelse afsagt af Overfredningsnævnet.
Som begrundelse for fredningen siger man bl.a. at ”Skuldelev Ås er en af landets største”. Flere partier er af storlandskabelig skønhed”.
Både østsiden og den sydlige del af skrænten ud mod Roskilde Fjord i den nordlige ende.
Åsen har ligget i ca. 20.000 år og den bør efter flertallets mening ikke vansires og ødelægges af nogle få mennesker for al fremtid”.

I ca. 1980 ville daværende Skibby Kommune anlægge en marina ved Skuldelev Strand, hvor den midlertidige Nesa mole var anlagt, ved den fredede Skuldelev Ås.

Borgerne i Skuldelev og Skuldelev Strand stiftede Naturværnsforeningen i 1980 for at hindre dette og det lykkedes.
Nesamolen blev fjernet og Skuldelev Strandpark blev anlagt på stedet, til glæde for de lokale borgere og turister der besøger området ofte.

Foreningen tager løbende sager op for at værne om området, som vi holder af.
Feks. Fjordforbindelse, fjordstier, badebro, fjernelse af elmasterne over fjorden og orden i området m.m.
Vi har af og til afholdt foredrag og naturvandringer i området.
Der udsendes et medlemsblad 2 gange om året.

Skibby aktive

Skibby Aktive for Fjordlandet
Bymidten 18 – 4050 Skibby

Dette er en forening, som angår hele Skibbyområdet og altså ikke kun Skuldelev.

Men det er en forening, det vil være godt at være medlem af, da den gør utrolig meget for området. Derfor er den taget med her.

Hjemmeside

Skibby Aktive