For turisten

Nytilflyttere og turister – se her

Information for tilflyttende borgere og turister:

VELKOMMEN TIL SKULDELEV!

Skuldelev ligger ved Roskilde Fjord i den sydlige del af Hornsherred – 7 til 8 km til Skibby mod syd og – 15 km mod nord til Frederikssund. Kommunen er Frederikssund Kommune – en del af Hovedstadsregionen. Skuldelev har ca. 1000 indbyggere.

Fem veje til Skuldelev: Fra nord via Gerlev og Tørslev – fra syd fra rute 53 via enten Skibby eller Selsø. Endelig er der den vestlige vej fra rute 53 via Onsved samt den ”historiske” vej fra Fjorden med skib til havnen – nær det sted hvor vikingeskibene lå – og ad Strandvejen til Skuldelev. Det er ikke ualmindeligt at beboerne i området har gæster der er ankommet hertil med sejlbåd.

Byen: Skuldelevs bykerne med fortrinsvis ældre huse, er bygget som bindingsværk. I den sydlige del af byen er dels et typisk parcelhuskvarter dels et område med tæt lav bebyggelse. Ved den nordlige indfaldsvej ligger Skuldelev Kro, Dagli´Brugsen og benzintanken. I Skuldelevs nærhed ligger to sommerhuskvarterer ved Skuldelev Havn og Hyllingeris mellem Skuldelev og Østby. Hyllingeris ligger også ved Fjorden.

Institutionerne: Centralt i byen finder man vuggestue, børnehave, fritidshjem, klub (SFO1 – SFO2) og Sportshallen i en rundkørsel sammen med Skolen, der tilbyder undervisning op til 6. klasse. Den har fine faglige resultater – 95 % er sikre læsere i 1. til 4. klasse (kommunal læsetest). Privat dagpleje tilbydes ligeledes. På en høj tæt på Dagli’Brugsen findes kirken og præstegården – Sjællands største. Kirken – kendt for sine kalkmalerier – er fra det 12.århundrede og præstegården er en bindingsværksbygning fra 1830 med have og store tilliggender bl.a. skov. Et dukkemuseum er i et af byens ældste huse – tæt ved gadekæret.

Overnatning kan ske i et Bed & Breakfast – Egeborg – som man finder på vejen til Fjorden.

Foreningslivet i Skuldelev er rigt og omfatter sportsklubben Kilden (håndbold, fodbold, gymnastik, badminton), lystfiskerklub, Fremtidsværkstedet, menighedsrådets netværksgruppe, Naturværnsforening, Multikulturgruppen og Bylauget. Byen har en betydelig sammenkomst- og festkultur: Fastelavnsfest, sommerfest ved gadekæret med revy, august-fest for børnene, loppemarked, amatør teater – ”Dilettanten” (vinter) og juletræsfest.

Naturen: Fra Skuldelev ses Åsen en af de bedst bevarede og længste åse i Danmark. Overalt – stilhed i en grad at man kan nyde naturens lyde. Fra Strandvejen kan man cykle ad Fjordstien der strækker sig mod nord til Tørslev over fortættet dansk landskab og højdedrag med udsigt over Fjorden og holmene. Mod syd går turen langs eller på Skuldelev Ås til Kildeskåret og St. Olavs Kilde hvor der i middelalderen var marked og gøgl. Det fortælles at stedet var festplads ved 1. maj arrangementer og at man under krigen samledes til alsang. Fjordstien fortsætter mod Selsø naturreservat, Selsø Slot og kirke. Fjordstien går i øvrigt rundt om såvel Roskildefjord som Issefjorden.

Friluftsliv: Ved Skuldelev Strand er der overnatningsmulighed (telt, shelter), grill, og mulighed for badning fra badebro. Her er ofte udlejning af Kanoer og kajakker. Ved Kildeskåret tæt på grusgraven er der ligeledes primitiv overnatning (telt, shelter), fiskning i fiskedam, og grillning.