Kultur / Tegner-grafiker Martin Kirchgässner
Helle Borg Hansen