Foreninger / Sport / Skuldelev sejlklub

Skuldelev sejlklub

Skuldelev Sejlklub – 2012:

Skuldelev Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion med de rettigheder og forpligtelser, som dette indebærer. Sejlklubbens aktiviteter foregår fra Skuldelev Havn som drives af Skuldelev Bådelaug.

Sejlklubben er stiftet for at støtte juniorundervisningen fra Skuldelev Havn. Sejlklubben råder over følgebåd og 6 optimistjoller. Juniorundervisningen varetages af Jacques Duelund Mortensen m.fl.

Sejlklubbens aktiviteter er juniorarbejdet, Hexe cup og Skuldelev cup disse offentliggøres primært ved mail til medlemmerne samt ved opslag på havnen. Medlemmer uden mail tilskrives.

Priser år 2012:

Kontingent aktive     200 kr./år

Kontingent passive   125 kr./år

Klubstander                 90 kr.

Indmeldelse kan ske ved ansøgning til kasserer Keld Nielsen Vigvejen 5 4050 Skibby tlf. 4752 9077 mail. kkn@post.tele.dk   eller til formand Lasse Gustavsen Elmegårdsvej 1 4050 Skibby mail. lasseg@dlgpost.dk

Helle Borg Hansen