Foreninger / Naturværnsforeningen for Skuldelev by ås og strand

Naturværnsforeningen for Skuldelev by ås og strand

NATURVÆNSFORENINGEN for SKULDELEV BY, ÅS og STRAND

Skuldelev Ås blev fredet 23 juni 1951, ved en kendelse afsagt af Overfredningsnævnet.
Som begrundelse for fredningen siger man bl.a. at ”Skuldelev Ås er en af landets største”. Flere partier er af storlandskabelig skønhed”.
Både østsiden og den sydlige del af skrænten ud mod Roskilde Fjord i den nordlige ende.
Åsen har ligget i ca. 20.000 år og den bør efter flertallets mening ikke vansires og ødelægges af nogle få mennesker for al fremtid”.

I ca. 1980 ville daværende Skibby Kommune anlægge en marina ved Skuldelev Strand, hvor den midlertidige Nesa mole var anlagt, ved den fredede Skuldelev Ås.

Borgerne i Skuldelev og Skuldelev Strand stiftede Naturværnsforeningen  i 1980 for at hindre dette og det lykkedes.
Nesamolen blev fjernet og Skuldelev Strandpark blev anlagt på stedet, til glæde for de lokale borgere og turister der besøger området ofte.

Foreningen tager løbende sager op for at værne om området, som vi holder af.
Feks. Fjordforbindelse, fjordstier, badebro, fjernelse af elmasterne over fjorden og orden i området m.m.
Vi har af og til afholdt foredrag og naturvandringer i området.
Der udsendes et medlemsblad 2 gange om året.

Kontigent  Pt. er 75,- kr.
pensionister 50,- kr.  om året.

Bestyrelse: Formand: Lennard Krogh,Nikolajsensvej 7, 4050 Skibby, 47525116 mailto:Lennard.krogh@mail.dk
Best. M.:  Günther Schwigershausen, Stormgårdsvej 10, 4050 Skibby
  “        Erik Frandsen, Koholmmosen 16, 4050  Skibby, 47524505
Sekretær:  Ingrid Laustsen, Koholmmosen 15, 4050 Skibby 47520269
Kasserer:  Lennard Krogh           

Helle Borg Hansen