Foreninger / Foreningen "Anstændig buskørsel i kommunen"

Foreningen "Anstændig buskørsel i kommunen"

Frederikssund Kommune                                                                              9/4-2011

Torvet 2

3600 Frederikssund

 

Høringssvar vedr. busdrift i Frederikssund Kommune

Busgruppen ”Anstændig  busdrift i Fr.sund Kommune” har på grundlag af høringsoplægget

alene forholdt os til ruteplanlægningen idet der kun sporadisk oplyses om antal afgange pr.dag

og vi afgiver kun høringssvar for Hornsherred området.

Ruteplanen i høringsoplægget er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende tilstande. Vi

har dog følgende bemærkninger/kommentarer/forslag:

 

Som det også fremgår af Dan Møllers høringssvar, mener vi heller ikke at ½ times drift på 230R

er nødvendig idet der er lange intervaller i fødeliniernes afgange.  At 230R nu foreslås at køre

via Jægerspris er fint, men var det en mulighed at 230R hver anden gang kørte Skibby, Sønderby,

Østby, Skuldelev, Tørslev, Gerlev, Fr.sund station. Der bliver således time drift på begge linier og

bus 318 måske kunne udgå helt. Ligger der en besparelse her ?

 

10 daglige afgange på bus 318 er for lidt idet der  kun er få afgange midt på dagen. De fleste ligger

om morgenen og eftermiddagen i myldretiden.

Såfremt 318 skal bibeholdes er det meget ønskværdigt at den kører via Færgevej, når gymnasium eleverne er mødt. Det giver nemmere adgang til lægehus, kommunekontor samt flere indkøbsmuligheder. Det er vel ikke kun Sillebroen ,der skal tilgodeses.

 

Busbetjeningen til/fra Kulhuse i weekender og helligdage er fuldstændig katastrofal. Borgerne der

er jo totalt afskåret fra at deltage i noget som helst.

 

Busskifte ved Onsvedkrydset anses for meget risikabel da der er meget og hurtigkørende trafik.

 

Der er stor og sikkert berettiget bekymring i Kyndby huse om den fremtidige køreplan. Der afgives

derfor særskilt høringssvar fra dette område som  busgruppen støtter op om.

 

I øvrigt vil busgruppen henstille til kommunalbestyrelsen og Movia, at man ser nærmere og velvilligt

på den plan Dan Møller har fremlagt. Desværre omhandler den ikke weekend kørsler som der derfor skal ses særskilt på.

På vegne af busgruppen ”Anstændig busdrift i Fr.sund kommune”

    

Helle Borg Hansen