Erhverv / Familieterapeut

Familieterapeut

Velkommen til

Følelsesforløsende regressionsterapeut, En dyb, følelsesforløsende og spirittuel regressionsterapi.
Birgitte Rostoch

Medlem af psykoterapeutforeningen

Helle Borg Hansen