Natur / Naturværnsforeningen for Skuldelev by, ås og strand
Helle Borg Hansen